MULTIMEDIA ACADEMY
BIULETYNY INFORMACYJNE - PowerCom
Wprowadzenie w świat techniki PowerCom firmy devolo

Druga połowa XX wieku to era Internetu i techniki multimedialnej. XXI wiek jest kontynuacją tych technik. Wprowadzenie coraz szybszego Internetu i jego coraz prostszy transfer jest zdaniem naukowców i konstruktorów. Jedną z firm, które wprowadziły to do swojego programu nową formę transferu danych Internetu, a wraz z nim technik związanych z multimediami jest devolo. POWERLINE to nazwa transferu danych Internetu i opcji multimediów przy pomocy sieci elektryczne w budynkach. Specjalne instalacje, bazujące na kablu współosiowym w tej technice, w najbliższym czasie przejdą do lamusa.To powoduje duże zmiany w kosztach budowlanych spowodowanych instalacjami antenowymi, które w tej technice są całkowicie wyeliminowane.

Na przytoczonej grafice firmy devolo pokazane jest przykład budynku z instalacją Powerline. Sygnał Internetu wprowadzony jest w dolnej części budynku najczęściej w piwnicy lub na parterze do adaptera włączonego do najbliższego gniazdka sieciowego i rozprowadzonego w całym budynku przy pomocy sieci elektrycznej.

To rozwiązanie zaoszczędza dodatkowej, specjalnej instalacji dla Internetu lub instalacji z przewodem współosiowym dla instalacji multimedialnej z telewizją kablową, telewizją naziemną lub satelitarną.

System devolo jest przyszłościowym rozwiązaniem nie tylko dla budownictwa mieszkaniowego, ale także dla budynków objętych ochroną inspektorów zabytków i zakazem jakichkolwiek zmian budowlanych, włącznie z instalacjami elektrycznymi, antenowymi, Internetem i sterującymi zabezpieczeniami.