MULTIMEDIA ACADEMY
PRODUCENCI * DYSTRYBUTORZY * HANDEL * USŁUGI
 
 
WIZYTÓWKA * HANDEL I USŁUGI
 
+ STRONA INFORMACYJNA FIRMY

NIEBIESKI KLAWISZ

 

Podstawową informacją każdej firmy jest jej wizytówka. Każdy z pracowników, w którego zakresie swej pracy ma kontakt z klientami posiada i przekazuje wizytówkę, zawierającą podstawowe dane firmy pozwalające na podjęcie z nią kontaktu. Wizytówkę przekazujemy w czasie kontaktu osobistego z klientem na wystawach, kongresach lub służbowych spotkaniach. Wizytówka jest standardowym narzędziem marketingowym.  

 

WIZYTÓWKA

 

Wizytówki zawierają najczęściej takie dane jak: 

 * pełną nazwę firmy,

 * nazwisko i imię jej przedstawiciela,

 * jego funkcję,

 * numer telefonu,

 * numer faksu,

 * numer telefonu komórkowego,

 * adres e-mailowy,

 * adres strony internetowej.

Na wizytówce, z braku miejsca, nie ma historii, pełnego zakresu działalności firmy, jej produktów, usług i adresów firmy w innych miastach. Te informacje są na tyle ważna, że zachowują na wiele lat pełny obraz firmy i jej działalność.

 

STRONA INFORMACYJNA FIRMY

 

Po kliknięciu na niebieski klawisz z napisem „CLIK” zostaje otwarta karta z poszerzonymi informacjami o firmie:

* pełna nazwa firmy,

* imię i nazwisko jej właściciela lub prezesa,

* zdjęcie właściciela lub prezesa firmy,

* historia firmy,

* szczegółowy zakres jej działalności,

* adres,

* numer telefonu,

* numer faksu,

* główny adres eMailowy,

* adres strony WWW,

* adresy firmy w innych miastach z ich wszystkimi danymi,

* spis grup produktów produkowanych przez firmę.