SAT ACADEMY
ABC MULTIMEDIA * INFORMATOR O PROJEKCIE

Informacja o portalu dla szkół średnich

Ten lawinowy rozwój techniki multimedialnej pociąga za sobą pewien problem, którym jest brak kadry specjalistów z dużym doświadczeniem, a co najważniejsze z głęboką wiedzą. Brak odpowiedniej literatury i odpowiednich szkół pogarsza tą sytuację. Inicjatywa Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej stworzenia specjalizacji, a w późniejszym czasie zawodu związanego z techniką multimedialną jest godna uwagi. Takiego zawodu nie znalazłem w żadnym kraju na naszej kuli ziemskie.  

Technika multimedialna, do której należą:

  • Technika telewizji satelitarnej,

  • Technika telewizji naziemnej,

  • Technika telewizji kablowej,

  • Technika telewizji internetowej,

należy do bardziej skomplikowanej. Jej powiązanie z techniką komputerową, elektroniką półprzewodnikową, częstotliwościami rzędu gigaherc i skomplikowanymi instalacjami multimedialnymi, wymaga solidnych podstaw teorii. Czasy, kiedy praktyka była dużo ważniejsza od teorii, to już nie przeszłość, to zaprzeszłość. Projektowanie instalacji, wybór odpowiednich podzespołów, pomiary i w późniejszym czasie serwis wygląda bardzo prosto, ale tak nie jest. Często na wykładach zadawane mi pytania obnażają wiedzę słuchaczy, którzy uważają się za fachowców wysokiej klasy. Po zadaniu kilku kontrolnych pytań zostaje rozwiany mit "superfachowca".

Na pytanie, dlaczego tak jest? pada odpowiedź, "skąd mamy to wszystko wiedzieć, kiedy nie ma szkół z takim zawodem i książek z programem nauczania". I rzeczywiście, nie spotkałem na rynku księgarskim książek zawierających materiały dla szkolnictwa i szkoleń. Szkolenia prowadzone przez producentów są tendencyjne i obejmują bardzo wąski zakres fachowej wiedzy. 

Co za tym zrobić z tym dylematem? Moja propozycja stworzenia międzynarodowego instytutu techniki multimedialnej spaliła na panewce. Oczywiście ten portal to nie miejsce na podjęcie dyskusji wyjaśniającej, dlaczego instytut nie został powołany do życia, mimo, że byłby to początek stworzenia zawodu związanego z techniką multimedialną i to na skalę światową. 

Może MULTIMEDIA ACADEMY, zespół portali edukacyjnych dla szkolnictwa i personelu zatrudnionego w mediach, będzie małym rozwiązaniem tego problemu. Jego nowoczesny i szeroki dostęp, dzięki Internetowi i elektronicznym metodom przekazu informacji staną się podwaliną stworzenia kadry technicznej, nie tylko dla Polski, ale także dla przysłowiowej "reszty świata". 

Zespół portali "MULTIMEDIA ACADEMY", w formie, jaką jest reprezentowany w chwili obecnej to początek, otwarty tak technicznie jak i czasowo. Pomyślany jest, jako dydaktyczno-informacyjny o szerokim tego słowa znaczeniu.

Informacja o portalu dla szkół średnich

Informacja o portalu dla szkół średnich

1. Wprowadzenie             

Zespół portali "MULTIMEDIA ACADEMY", w formie, jaką jest reprezentowany w chwili obecnej to początek, otwarty, tak technicznie jak i czasowo. Pomyślany jest, jako dydaktyczno-informacyjny o szerokim tego słowa znaczeniu i ma wypełnić lukę na rynku księgarskim. Redakcja jest otwarta na krytyki, uwagi i propozycje. Wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia w tej technicy prosimy o eMail ze swoimi uwagami. Redakcja szuka także autorów, którzy pomogą nam w realizacji tego projektu.

2. Informacja o projekcie

Portal „ ABC Techniki multimedialnej”, podzielony jest na dwa podportale. Jeden poświęcony jest średnim szkołom o kierunku technicznym, technikom łączności i firmom zajmującym się szkoleniem, a drugi instalatorom i technikom serwisu. Oba podportale korespondują ze sobą i są do wglądu dla wszystkich zainteresowanych tą techniką.

Portal edukacyjny będzie stale uzupełnianym w trakcie jego rozbudowy i modernizacji. Równocześnie tutaj będziemy informowali naszych czytelników o organizacyjnych postępach w tworzeniu nowego zawodu dla techniki multimedialnej.

3. Szkoły

W tym dziale podamy adresy wszystkich szkół technicznych związanych z tą techniką, równocześnie informując czy szkoła bierze udział w projekcje tej specjalizacji i przyszłego zawodu. Pozwoli to zainteresowanym nawiązanie ze szkołą kontaktu i ewentualne podjęcie w niej nauki.   

4, Zwolennicy

Redakcja będzie prowadziła kampanię reklamującą tą specjalizację i zawód przez otwarte listy do wielu instytucji i firm związanych z mediami by uzyskać jak największą ilość zwolenników tego projektu.    

5. Sponsorzy

Projekt nowej specjalizacji, a w następnej fazie zawodu związany jest z kosztami, które dla szkół są finansowym problemem. Pomocą i rozwiązaniem mogą być sponsorzy, którzy w różnych formach mogą poprzeć ten projekt.

6. Opinie

W tym dziale umieścimy opinie znanych osób związanych z tą branżą. Pracowników Ministerstw i Izb związanych z tą branżą, kierownictwa operatorów telewizji satelitarnej, nadawców, operatorów telewizji kablowych, producentów, handlu i usług.    

7. Wykłady i ćwiczenia

Wykłady i zajęcia praktyczne są nowoczesnymi, opartymi na komputerowej i internetowej technice, materiałami dydaktycznymi w nauce zawodu i dokształcaniu. Wydawane są w firmie Internetowej, PDF i Fliping.

Wykłady PDF są dostępne o wysokiej rozdzielczości z możliwością skopiowania do własnego komputera i wydruku w formacie B5 jako karty z możliwością archiwizacji w odpowiednich segregatorach. Forma Flipingu dostępna jest bezpośrednio w komputerze lub na iPadzie.

8. Pytania i odpowiedzi

 W tym dziale będziemy odpowiadać na pytania uczniów i instalatorów, które niewątpliwie będą towarzyszyły w całym cyklu nauki zawodu. Lawinowy rozwój techniki multimedialnej wymaga bieżącego informowania uczniów i instalatorów, zgodnie z zasadą "kto stoi w miejscu ten cofa się".

9. LEKSYKON TECHNIKI MULTIMEDIALNEJ

Leksykon jest słownikiem nowych wyrazów i określeń stosowanych w technice multimedialnej. Leksykon techniki multimedialnej będzie stale nowelizowany i uzupełniany o nowe nazwy i określenia podzespołów, technik i technologii.

Zapraszamy czytelników do czynnego udział w tworzeniu leksykonu i przesyłanie na adres redakcji nowych lub nieistniejących w leksykonie określeń. Wpisy będą autoryzowane imieniem i nazwiskiem autora.