MULTIMEDIA ACADEMY
ARCHITEKCI * BUDOWLAŃCY * INSTALATORZY
 

Wprowadzenie

Technika multimedialna, do której należą:

  • technika telewizji satelitarnej,

  • technika telewizji naziemnej,

  • technika telewizji kablowej,

  • technika telewizji internetowej,

należy do bardziej skomplikowanej. Jej powiązanie z techniką komputerową, elektroniką półprzewodnikową, częstotliwościami rzędu gigaherc i skomplikowanymi instalacjami multimedialnymi, wymaga solidnych podstaw teoretycznych. Czasy, kiedy praktyka była dużo ważniejsza od teorii, to już nie przeszłość, to zaprzeszłość. Projektowanie instalacji, wybór odpowiednich podzespołów, pomiary i w późniejszym czasie serwis wygląda bardzo prosto, ale tak nie jest. Często na wykładach zadawane mi pytania obnażają wiedzę słuchaczy, którzy uważają się za fachowców wysokiej klasy. Po zadaniu kilku kontrolnych pytań zostaje rozwiany mit "superfachowca".

Na pytanie, dlaczego tak jest? pada odpowiedź, "skąd mamy to wszystko wiedzieć, kiedy nie ma szkół z takim zawodem i książek z programem nauczania". I rzeczywiście, nie spotkałem na rynku księgarskim książek zawierających materiały dla szkolnictwa i szkoleń. Szkolenia prowadzone przez producentów są tendencyjne i obejmują bardzo wąski zakres fachowej wiedzy. 

Co za tym zrobić z tym dylematem? Moja propozycja stworzenia międzynarodowego instytutu techniki multimedialnej spaliła na panewce. Oczywiście ten portal to nie miejsce na podjęcie dyskusji wyjaśniającej, dlaczego instytut nie został powołany do życia, mimo, że byłby to początek stworzenia zawodu związanego z techniką multimedialną i to na skalę światową. 

Może MULTIMEDIA ACADEMY, zespół portali edukacyjnych dla szkolnictwa i personelu zatrudnionego w mediach, będzie małym rozwiązaniem tego problemu. Jego nowoczesny i szeroki dostęp, dzięki Internetowi i elektronicznym metodom przekazu informacji staną się podwaliną stworzenia kadry technicznej, nie tylko dla Polski, ale także dla przysłowiowej "reszty świata". 

Zespół portali "MULTIMEDIA ACADEMY", w formie, jaką jest reprezentowany w chwili obecnej to początek, otwarty tak technicznie jak i czasowo. Pomyślany jest, jako dydaktyczno-informacyjny o szerokim tego słowa znaczeniu.

Informacja o portalu dla szkół średnich

1. Wprowadzenie             

Zespół portali "MULTIMEDIA ACADEMY", w formie, jaką jest reprezentowany w chwili obecnej to początek, otwarty, tak technicznie jak i czasowo. Pomyślany jest, jako dydaktyczno-informacyjny o szerokim tego słowa znaczeniu i ma wypełnić lukę na rynku księgarskim. Redakcja jest otwarta na krytyki, uwagi i propozycje. Wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia w tej technicy prosimy o eMail ze swoimi uwagami. Redakcja szuka także autorów, którzy pomogą nam w realizacji tego projektu.

2. Informacja o projekcie

Portal „ ABC Techniki multimedialnej”, podzielony jest na dwa podportale. Jeden poświęcony jest średnim szkołom o kierunku technicznym, technikom łączności i firmom zajmującym się szkoleniem, a drugi instalatorom i technikom serwisu. Oba podportale korespondują ze sobą i są do wglądu dla wszystkich zainteresowanych tą techniką.

Portal edukacyjny będzie stale uzupełnianym w trakcie jego rozbudowy i modernizacji. Równocześnie tutaj będziemy informowali naszych czytelników o organizacyjnych postępach w tworzeniu nowego zawodu dla techniki multimedialnej.

3. Wykłady i ćwiczenia

Wykłady i zajęcia praktyczne są nowoczesnymi, opartymi na komputerowej i internetowej technice, materiałami dydaktycznymi w nauce zawodu i dokształcaniu. Wydawane są w firmie Internetowej, PDF i Fliping.

Wykłady PDF są dostępne o wysokiej rozdzielczości z możliwością skopiowania do własnego komputera i wydruku w formacie B5 jako karty z możliwością archiwizacji w odpowiednich segregatorach. Forma Flipingu dostępna jest bezpośrednio w komputerze lub na iPadzie.

4. Pytania i odpowiedzi

 W tym dziale będziemy odpowiadać na pytania uczniów i instalatorów, które niewątpliwie będą towarzyszyły w całym cyklu nauki zawodu. Lawinowy rozwój techniki multimedialnej wymaga bieżącego informowania uczniów i instalatorów, zgodnie z zasadą "kto stoi w miejscu ten cofa się".

5. Firmy biorące udział w projekcie

Zapraszam wszystkie firmy branżowe do współpracy. Będziemy w tym portalu przedstawiali co ciekawsze produkty, ich testy i szerokie zastosowanie. Będzie to nie tylko pomoc w kreowaniu Szkoły XXI wieku, ale także solidna reklama dla tych firm.

6. Giełda pracy

W przyszłości planujemy tutaj także giełdę pracy dla wszystkich zainteresowanych tym zawodem wraz z solidnym przygotowanie potrzebnej wiedzy.

7. Poradnik architekta

Instalacje satelitarne, telewizji naziemnej i kablowej, a ostatnio także nowego medium, którym jest technika POVERLINE powinna zainteresować architektów. To oni są pierwszymi autorami naszych mieszkań i domów.

W tym dziale będziemy przekazywali informacje o nowych technologiach w technice multimedialnych i rozwiązaniach ich zastosowania w budynkach mieszkalnych i nie tylko.

8. Poradnik budowlańca

Porady dla budowlańców to temat tego działu, którym zainteresujemy firmy budowlane i instalatorów firm elektrycznych. Jak okablować budynki mieszkalne i mieszkania, by jak najlepiej zabezpieczyć przesył sygnałów w technice multimedialnej i jak przygotować instalacje dla nowych i przyszłościowych technik.