SAT ACADEMY
ABC MULTIMEDIA * INFORMATOR DLA INSTALATORÓW
 

Technika multimedialna, do której należą:

  • technika telewizji satelitarnej,
  • technika telewizji naziemnej,
  • technika telewizji kablowej,
  • technika telewizji internetowej,
  • telefonia,
  • pokrewne techniki wysokiej częstotliwości,
należy do bardziej skomplikowanej. Jej powiązanie z techniką komputerową, elektroniką półprzewodnikową, częstotliwościami rzędu gigaherc i skomplikowanymi instalacjami multimedialnymi, wymaga solidnych podstaw teorii. Czasy kiedy praktyka była dużo ważniejsza od teorii, to już nie przeszłość, to zaprzeszłość. Projektowanie instalacji, wybór odpowiednich podzespołów, pomiary i w późniejszym czasie serwis wygląda bardzo prosto, ale tak nie jest. Często na wykładach zadawane mi pytania obnażają wiedzę słuchaczy, którzy uważają się za fachowców wysokiej klasy. Po zadaniu kilku kontrolnych pytań zostaje rozwiany mit "superfachowca".
 
Na pytanie, dlaczego tak jest? pada odpowiedź, "skąd mamy to wszystko wiedzieć, kiedy nie ma szkół z takim zawodem i książek z programem nauczania". I rzeczywiście, nie spotkałem na rynku księgarskim książek zawierających materiały dla szkolnictwa i szkoleń. Szkolenia prowadzone przez producentów są tendencyjne i obejmują bardzo wąski zakres fachowej wiedzy.
 
Co za tym zrobić z tym dylematem? Moja propozycja stworzenia międzynarodowego instytutu techniki multimedialnej spaliła na panewce. Oczywiście ten portal to nie miejsce na podjęcie dyskusji wyjaśniającej dlaczego instytut nie został powołany do życia mimo, że byłby to początek stworzenia zawodu związanego z techniką multimedialną i to na skalę światową.
 
Może MULTIMEDIA ACADEMY, zespół portali edukacyjnych dla szkolnictwa i personelu zatrudnionego w mediach, będzie małym rozwiązaniem tego problemu. Jego nowoczesny i szeroki dostęp, dzięki Internetowi i elektronicznym metodom przekazu informacji staną się podwaliną stworzenia kadry technicznej, nie tylko dla Polski, ale także dla przysłowiowej "reszty świata".
 
Zespół portali "MULTIMEDIA ACADEMY", w formie jaką jest reprezentowany w chwili obecnej to początek, otwarty tak technicznie jak i czasowo. Pomyślany jest jako dydaktyczno-informacyjny o szerokim tego słowa znaczeniu.
 
W jego skład wchodzą działy:
1. WPROWADZENIE
 
jest informatorem o portalach edukacyjnych, uzupełnianym w trakcie rozbudowy i modernizacji portali. Równocześnie tutaj będziemy informowali naszych czytelników o organizacyjnych postępach w tworzeniu nowego zawodu dla techniki multimedialnej.
2. WYKŁADY DLA INSTALATORÓW I PRACOWNIKÓW BRANŻOWYCH
 
jest pokrewnym działem WYKŁADÓW DLA SZKÓŁ ŚREDNICH. Jego zadaniem jest podniesienie wiedzy instalatorów, pracowników handlu i wszystkich związanych z tą branżą.
3. WYKŁADY PDF I FLIPBOOK
  są nowoczesnymi, opartymi na komputerowej i internetowej technice, materiałami dydaktycznymi w nauce zawodu i dokształcaniu. Wykłady PDF są dostępne na stronie "WYKŁADY PDF I FLIPBOOK" o wysokiej rozdzielczości z możliwością skopiowania do własnego komputera i wydruku.  
4. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 
to nieodłączna część wykładów dla szkół średnich i instalatorów. Przekazywanie teoretycznej wiedzy o technikach: telewizji satelitarnej, naziemnej, kablowej, internetowej i ich pochodnych bez zajęć praktycznych jest nie do zrealizowania, dlatego będą one ważnym, elementem tworzenia nowego zawodu.
5. LEKSYKON TECHNIKI MULTIMEDIALNEJ
  jest słownikiem nowych wyrazów i określeń stosowanych w technice multimedialnej. Leksykon MMT będzie stale nowelizowany i uzupełniany o nowe nazwy i określenia podzespołów, technik i technologii.

Zapraszamy czytelników do czynnego udział w tworzeniu leksykonu i przesyłanie na adres redakcji nowych lub nie istniejących w leksykonie określeń. Wpisy będą autoryzowane imieniem i nazwiskiem autora.    

6. PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
W tym dziale będziemy odpowiadać na pytania uczniów i instalatorów, które niewątpliwie będą towarzyszyły w całym cyklu nauki zawodu. Lawinowy rozwój techniki multimedialnej wymaga bieżącego informowania uczniów i instalatorów, zgodnie z zasadą "kto stoi w miejscu ten cofa się".